Drukuj

Geneza powstania firmy PARAMENTUM

 

Paramentum powstało w miejsce zlikwidowanego sklepu „Ars Christana”, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej  w  Poznaniu. Jednym z powodów otwarcia naszego sklepu była wielka  troska ś.p. Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby  o  jakość  paramentów   liturgicznych, w tym w szczególny sposób – o jakość wina mszalnego.
 
Przy okazji,  problem  wina  mszalnego  jest  aktualny  przez  cały  czas. Potwierdzeniem tego jest nie tylko nasza wieloletnia praktyka, lecz także wyniki przeprowadzanych badań laboratoryjnych. Ś.p.  Ks. Arcybiskup Jerzy  dzielił  się  kilkakrotnie  swoim  zatroskaniem z prokuratorem  Arcybiskupiego  Seminarium  Duchownego,  którym  był  wówczas  Ks. Tadeusz  Peliński.
 
Natomiast ksiądz Tadeusz, przejęty losem powierzonej Mu uczelni, poważnie traktował, rozmowy ze swoim Arcybiskupem i ówczesnym rektorem ASD. Ostatecznie, mogąc liczyć na wsparcia swojego zwierzchnika, otworzył sklep zaopatrujący  parafie  w paramenty  liturgiczne  i  wspierający  finansowo  seminarium. Pierwszy oddział został otwarty na Wildzie, w kamienicy należącej do seminarium, w lokalu, w którym właśnie skończyła się umowa najmu. Obecnie z usług naszego sklepu korzystają nie tylko księża, lecz także osoby świeckie zainteresowane zakupem dewocjonaliów czy pamiątek komunijnych.

Nazwa PARAMENTUM wzięła się od głównego asortymentu oferowanego przez sklep. Szybko zyskał on zaufanie klientów. Pewnie dlatego, że o jego dobrą renomę dbał nie tylko personel, lecz także kapłani, katecheci, rodzice  dzieci  komunijnych… Wiadomość o powstaniu firmy – mimo że nie korzystaliśmy z żadnych form reklamy – bardzo szybko rozeszła się po kraju, jak i poza jego granicami.

Pozytywne opinie o firmie sprawiły, że po dwóch latach działalności biskupi zaproponowali nam utworzenie  filii  Paramentum  na  Ostrowie  Tumskim, blisko serca Archidiecezji. Miejsce to stanowi naszą siedzibę od 1993 roku. Mimo że wraz z rozbudowaniem struktur firmy przybywało pracy, to – dzięki życzliwości władz seminarium, kapłanów i  ś.p. Arcybiskupa  Stroby  – „rosły nam skrzydła”.

Oferujemy nie tylko zaopatrzenie do parafii. Zajmujemy się również sprzedażą artykułów chrzestnych i komunijnych, a także dewocjonaliów.

Z tego powodu z  dużym  sentymentem  i  bardzo  często wspominamy  ś.p. Ks. Arcybiskupa, który o  Paramentum   był   zatroskany  do  końca  swoich  dni, także  na  emeryturze, jako  Arcybiskup  Senior.

Odwiedził  On  nas   w  Wielką  Sobotę  1999 roku, aby  tradycyjnie  poświęcić   nasze  potrawy  i  przy  świątecznym  stole  podzielić  się  święconym  jajkiem.  Nikt  z  nas  nie  przypuszczał, że  było  to  ostatnie  Jego  wyjście  z  domu  i  ostatnie  nasze  z  Nim  spotkanie...

Zmiany    Archidiecezji  sprawiły, że  dziś  działamy  w  innej  formie, ale  nadal  z  dużą  życzliwością  służymy  przede  wszystkim  Kościołowi – i  to  nie  tylko  od  strony  zaopatrzenia  i  finansów. Często  trzeba  komuś  coś  doradzić, czasem  upomnieć, nauczyć, a  nawet  powiedzieć,  jak należy  odmówić  różaniec.  

Czas  biegnie  bardzo  szybko.  Daleko  za  nami  została  15-ta  rocznica  naszej  działalności, którą  także  wspominamy  z  dużym  sentymentem. Z  tej  to  bowiem  okazji,  zaproszeni  przez  J.E. Arcybiskupa  Stanisława  Gądeckiego,  nawiedziliśmy  Pałac  Arcybiskupi. Tam  w radosnej, swobodnej  atmosferze  dokonaliśmy  podsumowania  naszej  działalności, wspominając  również  wiele  bardzo  zabawnych  anegdot – wydarzeń, które  miały  miejsce  na  przestrzeni  tych  kilkunastu  lat. 

Dziś  zmienił  się  rynek, a  my  nadal  pilnie  wsłuchujemy  się  we  wszystkie  życzliwe  podpowiedzi.