REGULAMIN FIRMY Paramentum S.C. 
dotyczący zakupu w sklepie Internetowym www.paramentum.com.pl/sklep
a także informacji dotyczących sprzedaży Internetowej, zawartych na stronie www.paramentum.com.pl

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.paramentum.com.pl/sklep, a której właścicielem jest firma Paramentum S.C z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ostrów Tumski 6,  NIP 783-00-07-236 Regon 004860716, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr ewidencyjnym 18729/2001/S, prowadzonym przez Urząd Miasta Poznania, zwana dalej Sprzedającym.

Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna która ukończyła 16 lat, lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłki realizujemy na terenie całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym
regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

§1. Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie www.paramentum.com.pl/sklep. Paramentum S.C. dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Paramentum S.C. ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu w ciągu 3 dni roboczych. Wszystkie towary oferowane przez sklep Paramentum S.C są fabrycznie nowe. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonym przez firmę sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Poznaniu na ul. Ostrów Tumski 6.

§2. Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego (Istnieje możliwość składania zamówień lub zapytań za pośrednictwem poczty e-mail – zajrzyj na stronę www.paramentum.com.pl). Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon). Kupujący upoważnia firmę Paramentum S.C. do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu. Firma Paramentum S.C. udostępnia kupującemu możliwość śledzenia nadanej przesyłki zarówno za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i firmy kurierskiej. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§3. Formy płatności

Przedpłata na konto przed wysyłką towaru:
-
w tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków on line, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty.

Płatność za pobraniem:
-
w tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską lub PP. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności.

Płatność przy odbiorze osobistym:
-
w tym przypadku kupujący dokonuje opłaty za zamówiony towar bezpośrednio pracownikowi firmy w momencie osobistego odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

§4. Dostawa i transport

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
- Przy płatności wpłata/przelew - czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto i wynosi maksymalnie 48 godzin.
- Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
- Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) oraz opcji transportu (poczta lub kurier) i w całości pokrywana jest przez kupującego. Cena wysyłki podana jest zawsze w sklepie Internetowym www.paramentum.com.pl/sklep

Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej- standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania.
- Firm kurierskich- standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania

W przypadku braku towaru zakupionego przez klienta, pracownik firmy Paramentum zobowiązuje się do możliwie szybkiego kontaktu z kupującym z odpowiednią informacją.

UWAGA:
Poszczególne produkty nie są przeznaczone do wysyłki (wino mszalne, figury kościelne). W przypadku zamówienia w sklepie
www.paramentum.com.pl/sklep tego rodzaju produktów, są one zarezerwowane i czekają na odbiór w sklepie stacjonarnym Paramentum na ul. Ostrów Tumski 6 w Poznaniu.
Istnieje możliwość dowozu tego typu produktów na terenie Wielkopolski. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.paramentum.com.pl/sklep.

§5. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać, w oryginalnym opakowaniu, oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura) wraz z wypisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Paramentum S.C. gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. W przypadku sprzedaży na fakturę VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 505-216-002, lub kontakt mailowy na adres: biuro@paramentum.com.pl. Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§6. Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane w sklepie Internetowym pod adresem www.paramentum.com.pl/sklep są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.paramentum.com.pl/sklep, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.paramentum.com.pl/sklep składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

W celu uniknięcia błędów podczas składania zamówienia, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych :
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox
Safari
Internet explorer

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Paramentum S.C. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Patrz Polityka Prywatności)

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy.